Wat is Coloured Glasses®

Gebaseerd op de Emergent Cyclic levels of Existence Theory is een cultuurvrije test ontwikkeld gebruik makend van de termen en kleuren die door Graves gegeven zijn.

Hieruit is een test genaamd Coloured Glasses® ontstaan.

Wie is Coloured Glasses®

Coloured Glasses® is ontwikkeld door drs. Felicia Brokerhof.

Felicia heeft veel ervaring opgedaan bij bedrijfsleven en overheid met beantwoording van vraagstukken betreffende ontwikkeling van medewerkers leiderschap en organisatie.

Hoe doe ik de test?

Uw Coloured Glasses® contactpersoon vraagt voor u de test aan.

U ontvangt  een link waar u de test online kunt invullen. Uiteraard blijven uw gegevens goed beschermd.

Meer over Coloured Glasses®

Meer over Felicia Brokerhof

Hoe vraag ik de test aan?

“Wat een goede test, het resultaat klopt helemaal! Ik kan me voorstellen als je een beetje weet hoe een persoon in elkaar zit je makkelijker een ingang vindt om tot iemand door te dringen. De resultaten kunnen ook gebruikt worden zodat mensen elkaar beter kunnen begrijpen ivm. pestgedrag en dergelijke. Ik ben erg enthousiast. Ik wens alle gelicenceerde medewerkers sterkte met de te verwachten drukte en veel plezier.”
Vivian Offermans, Kerkrade